top of page

Yönetim Açıklaması

YÖNETİM AÇIKLAMASI

Siteniz için şirketimiz tarafından sunulabilecek hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

Site Yönetim Hizmetlerimiz

 • Personel görev tanımlaması, çalışma saatlerinin belirlenmesi ve takibi

 • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının organizasyonu

 • Denetim raporu için denetçiye gerekli dokümanların ve belgelerin sunulması

 • Denetim Raporunun 3 er aylık d ö n e m l e r halinde hazırlanıp, denetçinin denetimine sunulması

 • Mail ve SMS ile bilgilendirme

 • Yasal icra süreçlerin takibi

 • Yıllık yönetim faaliyet raporunun hazırlanması ve kat maliklerine sunulması

 • Site kayıtlarının tutulması

 • Alınan kararların karar defterinden geçilmesi

 • Çalışanlar ile ilgili beyannamelerin verilmesi

 • Personel maaşlarının ödenmesi

 • Gecikme faizlerinin tahakkuku ve tahsili

 • Aidatların tahakkuku ve tahsil edilmesi

 • Bütçe Yönetimi

 • Gelir-Gider Raporlamaları

 • Sitede oturan sakinlere ait aidat borç durumunun ve geçmiş kayıtların izlenmesi,

 •  Online ödeme imkânı

 • Site genel bütçesinin hazırlanması ve takibi

 • Hizmetlerle ilgili taleplerin online iletişimi ve gereğinin yapılarak dönüşünün yapılması

 • Güvenlik Site Özel Güvenlik Birimi ile (İlave ücret)

 • Temizlik Özel Şirket ile

 • Teknik Bakım-Onarım

 • Asansör Bakım-Onarım

 • Havuz Bakım-Onarım

 • Bahçe ve Çevre Düzenleme

 • K.M.K göre Ortak alan Sigortalama İşlemleri

 • Tesis İşletimi ve Bakımı Hizmetleri

 • Yapılacak büyük harcamalı Hizmetlerin en az 3 teklif alınmak suretiyle çözüm ortakları ile birlikte site sakinlerine sunulması

Şirketimizde özel site programı APSİYON kullanılmaktadır.

Aidat Hesaplama ve Dağıtım 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’ na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. 

 

 • Harcama Esaslı Dağıtım, (Aidatınızı ay içerisinde ne kadar harcama yapıldı ise, Kat Mülkiyeti Kanununa göre Kat Maliki ve Kiracı ayırımı yaparak aidatınızı belirliyoruz.)

 • Teminat Tutarı alınması, (Harcama esaslı dağıtımı kabul edilirse başlangıçta bir defaya mahsus ortalama 1 aidat tutarı para alınması)

 • Sabit Aidat, (Aidatlar sabit olarak belirlenir ve her 3 ayda bir genel piyasa ve gider artışları oranında güncellenir.)

 • Harcamalar için Avans Toplama, (Genel büyük harcamalar için içeriye avans toplanır)

 • Karar defterinin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması,

 • Avans ve aidatlar için site yönetim banka hesabı açılması,

 • Ortak alan elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması,

 • Gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması,

 • Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,

 • Personel maaşlarının ödenmesi, (Personel dosyalarının yetkili muhasebe birimi tarafından takip edilmesi ilave ücret ödenmesi)

 • Aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,

 • Muhasebe, Malik kayıt ve banka hesap hareketlerinin Apsiyon programı ile entegrasyonlu günlük takibi,

 • Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması, (İcra işlemi için harç avukatlık ücreti gerekirse ispat davası açılması ilave ücret gerektirir.)

SONUÇ

Şirketimizce teklifler, sitenizin yönetimi konusunda incelemeler yapıldıktan sonra hazırlanmaktadır.

Size özel fiyatımız daire başı 65 TL KDV hariç olarak belirlenmektedir. Özel güvenlik yönetimi için ilave 30 TL KDV hariç ücret

Bu teklifle ya da farklı konularda sorularınız olursa, destek@karonyonetim.com mail adresi veya (338) 2146223 veya 05333686223 numaralı telefon yoluyla bağlantı kurabilirsiniz.

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

karonyonetim.com

isbuyur.com

Santral 

0338 214 6223

Eposta

bottom of page