Harcama Esaslı Aidat Dağıtımı

Aidatınızı ay içerisinde ne kadar harcama yapıldı ise, Kat Mülkiyeti Kanununa göre Kat Maliki ve Kiracı ayırımı yaparak aidatınızı belirliyoruz.

© 2023 KARON PROFESYONEL YÖNETİM lisanslıdır