top of page

Aidat Hesaplama ve Dağıtım 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’ na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. 

 • Harcama Esaslı Dağıtım,

 • Sabit Aidat,

 • Harcamalar için Avans Toplama,

 • Karar defterinin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması,

 • Avans ve aidatlar için site yönetim banka hesabı açılması,

 • Ortak alan elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması,

 • Gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması,

 • Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,

 • Personel maaşlarının ödenmesi,

 • Aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,

 • Muhasebe, Malik kayıt ve banka hesap hareketlerinin Apsiyon programı ile entegrasyonlu günlük takibi,

 • Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması,

bottom of page