top of page

Korona günlerinde yöneticilerin sorumluğu ve neler yapmalılar?


Bu günlerde tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını ilk defa karşılaşılan bir durum. Peki, ilk defa olan ve neler yapılacağının bilinmediği bir durumda yönetici olarak biz neler yapacağız.

· Devletin ve yerel yönetimlerin aldığı kararları aksaksız uygulamak,

· Sağlık kurumlarının temizlik ve yaşam kuralarını uygulamak,

· Kişisel korunma tedbirlerini almak,

· Site veya apartman sakinlerini kurallar konusunda sürekli bilgilendirmek,

· Sağlık ve kolluk birimleri ile sürekli irtibat halinde olmak,

· Binalarda ve ortak alanlarda sürekli dezenfekte işlemi uygulamak,

· Çalışanların koruyucu malzemelerini almak ve eğitim bilgilendirmeleri yapmak,

· Site Özel Güvenlik birimlerine günlük kontrol listesi hazırlamak,

· Ortak kullanım alanlarında kullanımı engelleyici tedbirleri almak,

· Zorunlu olmadıkça asansör kullanımını kısıtlamak ve asansörlerde en fazla iki kişi kullanım yapılması konusunda uygulama yapmak

· Zorunlu olmadıkça genel havalandırma sistemlerini kullanmamak,

Yönetici K.M.K kaynaklanan sorumluluklarını ve yetkilerini izah eden “Madde 35 – h) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;” görev ve yetkilerini kullanmalıdır. Bu sorumluluk ileride kişiler tarafından yetkisini kullanmadığı ve kişisel veya toplu olarak bir ithamda bulunma riski lie karşı karşıya kalacağı unutulmamalıdır. Zaten yönetici gerek K.M.K, gerekse günlük devletin alacağı kararlara dayanarak kişileri bazı kurallara uymak konusunda zorlayabilir. Bunları yapmayanlar hakkında kolluk kuvvetlerinden yardım talep edebilir.

38 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page