top of page

İmar Projesine Aykırı Müdahalelerde Yöneticinin sorumluluğu


Site içinde yapılan müdahaleler site kurallarına ve projelerine uygun nitelikte yapılmalıdır. Site sakinleri site içerisinde bir değişiklik yapmaya karar vermeden önce site yöneticilerine bu değişikliğin uygun olup olmadığı konusunda danışabilir. Site yönetimi bu konuda sakinleri bilgilendirme ile yükümlüdür. 

Bu durum da

"Madde 15 – Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler." söylense de Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

İşte burada yöneticinin Madde 35/ b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması; maddesinden gelen bir sorumluluğu vardır. Bu nedenle ortak alanlarda yapılacak her türlü tadilat konusunda bina veya site yöneticilerinden onay alınmalıdır.

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page