top of page

İşletme projesi nedir? Nasıl plan yapılıp uygulanmalıdır.Yönetimin temel harcamalarının yıllık toplantıda öngörüsünden oluşan bir hesap planıdır. Bu plan bir nevi aylık harcamaların bir aidat beldeli belirlenerek yapılır ve kişilerinin bir yönetim döneminde yapacakları ödemeyi, yönetici veya yönetim kurulunun harcama miktarını belirler.

Ancak bu durumda yönetim rutinin dışında hiçbir işlemi yapmadan oluşan sorunları öteleyip, bir sonraki yönetim toplantısına kadar durumu her ne kadar “Madde 37 c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;” maddesi olmasına rağmen bu kural işletilmez ve durum idare etmekten öteye geçmez.

İşte burada yapılması gereken yönetim kurulu veya yöneticinin her ay işletme projesini kontrol edip işlem yapacağına aidatları belirlerken;

a. Kat Mülkiyeti Kanunun 35/d ve 37/c maddelerine göre tüm Kat Maliklerinden 1 Defaya mahsus olarak ……. TL avans alınarak banka hesabında acil giderlerde kullanılmak üzere teminat olarak tutulmasına,

b. Aylık harcamaların Harcama Esasına göre (Aylık Harcama Giderlerinin eşit olarak dağıtımı) Kat Maliki ve Kiracı ayırımı yapılarak dağıtılmasına karar verilmiş ve işletme projesinin bu şekilde uygulanması kararı alınmıştır.

Şeklinde yapması daha gerçekçi ve harcamaların sakinler tarafından aylık takip etmesi kolay olacaktır.


37 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page