top of page

Bir apartmanda ilk yönetici nasıl seçilmeli?Genelde apartmanlarda ilk yönetici seçimi aile arası misafirlik şeklindeki toplantılarda yapılmaktadır.

Ancak K.M.Kanunun “Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Ancak seçim için toplantı çağrı usullerine uyulmazsa başlangıçta yanlışlık olur.”

Şöyle ki “Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.” Söylense de ilk başlangıcın nasıl olacağı açıkça izah edilmemiştir.

Onun için ilk toplantı için toplantı yapılmadan en az 7 gün önce apartman girişine varsa ilan panosuna veya asansör içerinse toplantı tarihi yapılacağı yer ve saati belirten bir yazı asılmalıdır. Daha sonra belirtilen tarih ve yerde yapılan toplantı yasal ve çağrı usullerine uygundur. Bildiğiniz üzere her türlü bildirimde kat maliklerinin tebliğ adresleri binadaki mukim adresleridir.

Toplantıda yeter sayısı oluşmazsa 7 gün sonra aynı yerde ve saatte katılanlarının ortak kararı ile yönetim şekli yönetici seçimi yapılır. Ancak burada çoğunluk olan kat maliklerinin en az yarısından fazlası ile alınmalıdır. Örnek: 10/2 = 5 +1 =6 kişi ile toplantı açılırsa katılanların yarıdan bir fazlasının ( 6/2= 3 +1 = 4 kişi ) ortak kararı ile yönetim ve yönetici olabilir.

48 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page