Güvenlik ve Kontrol Hizmetleri 

Sitede can ve mal güvenliğinin korunması, Site prestijinin korunması ve Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi,

 

Sitede mevcut güvenlik sistemlerinin işler vaziyette bulundurulması, plaka tanıma sisteminin işletilmesi, raporlanması, kayıtların saklanması,

 

Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması, otopark, spor alanları ve peyzaj alanında devriye hizmetlerinin verilmesi,

 

Teknik hacimlerde çalışan makinelerde, motorlarda, asansörde güvenlik önlemlerinin alınması, taşıma işlerinde taşınacak mahalde sabit nöbetçi ihdas edilmesi gibi güvenlik önlemlerinin alınması,

 

Siteye giriş yapan tüm iş tertipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, nezaret edilmesi ve bu kayıtlar ile ilgili tüm raporların denetim kuruluna sunulması,