Aidat Takibi ve Hesaplanması

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’ na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ancak Genel Kurulda kabul edilmemişse Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda;

 

İşletme bütçesinin hazırlanması,

 

Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması,

 

Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması,

 

Ortak alan elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması,

 

Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması,

 

Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,

 

Personel maaşlarının ödenmesi,

 

Ortak alan aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,

 

Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması,

 

Banka hesap hareketlerinin apsiyon programı ile entegrasyonlu günlük takibi,

 

Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması,

 

Her ayın sonunda mali raporların Denetim Kuruluna sunulması,

 

Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması